Vragen over Kerst. Alles over het feest van kerstmis!
   Alles over het feest van kerstmis!
Kerstmis
kerst

Religie
  Geboorte Jezus
  Advent
  Epifanie
  Kerst engelen
Kerstmis > Religie > Geboorte Jezus

Geboorte Jezus


Kerst geboorte JuzusDe geboorte van Jezus vond plaats in het oude Judea onder de romeinse vazalkoning Herodes, in het jaar nul van onze jaartelling. De bijbel beschrijft deze geboorte in Lukas 2, waarbij het kindje Jezus in de kribbe centraal staat. 

De timmerman Jozef en zijn vrouw Maria waren in die tijd vanuit Nazareth op weg naar Bethlehem, om zich te laten registreren voor de toen plaatsvindende volkstelling, waarbij iedere inwoner van Judea zich op bevel van de romeinse heersers naar zijn geboortestad moest begeven.

Dit alles vond plaats in de tijd waarin volgens de oud-testamentische profetieën een nieuwe koning der joden zou worden geboren, afstammeling van David, verlosser van het volk van Judea.

Volgens het christelijke geloof verbleven Jozef en Maria tijdens die donkere decemberdagen in een stal buiten Bethlehem, daar de stad zelf vanwege de massale volkstelling waarschijnlijk overvol was en er nergens anders meer een plaats was om de nacht door te brengen.

Lukas beschrijft de geboorte van de eerstgeboren zoon, als mens onder de mensen, met Maria als zijn maagdelijke moeder. Jezus wordt rond 25 december van het jaar nul, op een nachtelijk tijdstip en buiten de stad geboren in een kribbe. Tegenwoordige studies gaan er echter van uit dat het werkelijke geboortejaar van Jezus ergens moet hebben gelegen tussen 8 en 4 BC, dus enige jaren vóór het begin van onze christelijke jaartelling. 

Het zijn de engelen Gods die de boodschap van zijn geboorte verkondigen aan de vlakbij aanwezige herders die als enige 's-nachts waken over hun kuddes. Herders waren in die tijd vrij laagstaande personen, arm en met weinig rechten, hetgeen weergeeft dat Jezus werd geboren temidden van de armere bevolking, in zeer eenvoudige en nederige omstandigheden.

En de engel sprak tot de verschrikte herders: "Vrees niet, ik breng vreugdevol nieuws. Vannacht is jullie verlosser geboren, de Messias. Dit is voor jullie het teken, gaat heen en gij zult een pasgeborene vinden in een kribbe nabij Bethlehem." Waarna de herders op weg gingen en uiteindelijk aankwamen bij de kribbe met het kindje Jezus. Het waren de herders die Jozef en Maria vertelden dat hun pasgeboren zoon door de hemelse engelen was aangekondigd als de verlosser.

Boven de plaats van Jezus' geboorte was een heldere ster verschenen, de Ster van Bethlehem, die later ook de Wijzen uit het Oosten de weg zou wijzen naar Jezus' kribbe. 

De aankondiging wordt vanuit de hemel met groot eerbetoon bejubeld door een grote schare engelen: Jezus is Christus, de Messias ("Gloria in Excelsis Deo"). Alleen op het aardse blijven de mensen stil, en ziet de rest van het joodse volk Jezus nog niet als de beloofde verlosser...

 


Vragen over Kerst | Contact | Privacy Policy | Sitemap | Kerst links | copyright © vragenoverkerst.nl