Vragen over Kerst. Alles over het feest van kerstmis!
   Alles over het feest van kerstmis!
Kerstmis
kerst

Religie
  Geboorte Jezus
  Advent
  Epifanie
  Kerst engelen
Kerstmis > Religie > Kerst engelen

Kerst engelen


Oorsprong kerstmis engelenEngelen spelen zowel in de christelijke, islamitische en joodse religies een belangrijke rol. In het christelijk geloof zijn engelen hogere wezens, door God geschapen tegelijkertijd met de mens.

Engelen hebben net als mensen een eigen vrije wil, en vaak worden zij afgebeeld als de volmaakte mens. In de katholieke traditie heeft ieder mens op aarde vanaf zijn geboorte tot aan zijn dood een beschermengel (engelbewaarder) naast hem staan. Veel christenen zien engelen als boodschappers, als afgezanten van God. Volgens de islam zijn engelen geschapen uit goddelijk licht, en blazen zij de ziel leven in bij nieuw geborenen.

Aartsengelen zijn bijzondere, hogere engelen, die eveneens zowel in de bijbel als in de koran voorkomen.

Het was de aartsengel Gabriël die de geboorte van Johannes de Doper aankondigde, en die later de geboorte van Jezus Christus verkondigde aan Maria (de annunciatie). In de islam is Gabriël bekend als Djibriel, de stem van God die zich tot Mohammed richtte. Ook vergezelde Djibriel de profeet op weg naar de hemel.

De kerstengelen verkondigden de geboorte van Jezus aan de herders in het nachtelijke veld, en een grote schare engelen nabij Bethlehem bejubelde de komst van Jezus met hoorngeschal en gezang. 

Ook was het een engel die Jozef waarschuwde voor de naderende soldaten van koning Herodes, zodat  Jozef met Maria en de jonge Jezus op tijd naar Egypte konden vluchten.

 


Vragen over Kerst | Contact | Privacy Policy | Sitemap | Kerst links | copyright © vragenoverkerst.nl